onze naam

pioneercvLoods is afgeleid van loods(boot). Een loods helpt een groot schip de haven in of uit te varen. Hij vaart met zijn boot soms een stukje mee, of hij komt aan boord en geeft advies over de route die het beste gevaren kan worden om veilig de haven in of uit te komen.

Zo mogen wij jou een stukje ‘loodsen’ op de weg naar een leven dichtbij jezelf.

Dit doen we niet uit eigen kracht. Het getal 23 is afkomstig van Psalm 23. We zijn beiden christen en vertrouwen erop dat God ons helpt en ons leven leidt. Dit is de drijfveer om er voor andere mensen te mogen en te willen zijn, juist wanneer het leven zo anders loopt dan gehoopt …

Onder de naam LOODS23 houdt Janneke Plas haar praktijk in Wapenveld, en Katinka Neef werkt vanuit haar praktijk in Deventer.